Adresaci projektu

Projekt „ZAWODOWY KIEROWCA – podstawą branży logistycznej” skierowany jest do: 

 1. 96 pracowników z terenu Łodzi lub woj. łódzkiego, w tym:
  • 4 kobiet i 92 mężczyzn
  • minimum 80% osób posiada wykształcenie nie wyższe niż średnie
 2. 18 przedsiębiorstw z branży logistycznej (sekcja H PKD 2007: dział 49,50,51,52,53) posiadających jednostkę organizacyjną na ter. woj. łódzkiego, w tym:
  • 8 mikroprzedsiębiorstw – 26 osób (2 kobiety, 24 mężczyzn)
  • 9 małych przedsiębiorstw – 65 osób (2 kobiety, 63 mężczyzn)
  • 1 średnie przedsiębiorstwo – 5 osób (0 kobiet, 5 mężczyzn)

Uczestnikami projektu mogą być w pracownicy mikro -, małych, średnich firm z branży logistycznej. Z wyłączeniem przedsiębiorstw, w których kapitał większościowy stanowi udział Skarbu Państwa.