Aktualności

Dnia 01 marca 2012 roku Auto Szkoła WOTA rozpoczęła realizację Projektu „ZAWODOWY KIEROWCA – podstawą branży logistycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Regulamin projektu dostępny jest na stronie Informacje o projekcie.
Celem Projektu jest wzrost potencjału osobowego przedsiębiorstw z branży logistycznej z Łodzi i woj. łódzkiego poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji kierowcy samochodu ciężarowego i kierowcy autobusu 96 pracownikom tych przedsiębiorstw. 

31.01.2014
Rozpoczął się kurs na kategorię C+E dla grupy 4.

28.10.2013
Rozpoczął się kurs na kategorię C+E dla grupy 3.

14.10.2013
Decyzją IP realizacja projektu „Zawodowy kierowca – podstawą branży logistycznej” realizowanego przez Auto Szkołę Wota Sp.J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została wydłużona do 28 lutego 2014 roku.

03.06.2013
Rozpoczął się kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. C dla grupy 5. Jest to ostatni kurs KWP.

05.08.2013
Rozpoczął się kurs na kategorię C dla grupy 5. To już ostatnia grupa.

03.06.2013
Rozpoczął się kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. D.

06.05.2013r.
Dziś ruszył kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla grupy IV.

05.03.2013r.
Dziś ruszyła grupa z kategorii D.

20.02.2013
Dziś ruszyła IV grupa z kategorii C.

10.12.2012
Rozpoczął się kurs na kategorię C+E dla grupy 2.

08.10.2012
Ruszył kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C dla grupy 3. Ruszył kurs kategoria C+E dla grupy 1.

03.09.2012
Dzisiaj ruszył kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C dla kursantów z grupy II.

23.08.2012
Ddokonano oceny i wyboru w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu samochodu ciężarowego w ramach kursu Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. C realizowanego przez Auto Szkołę Wota Sp.J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z zapisami regulaminu wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARPOL Sp. z o.o.

20.08.2012
Dokonano oceny i wyboru w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia zajęć Jazda na torze w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. C. w ramach projektu „Zawodowy kierowca – podstawą branży logistycznej” realizowanego przez Auto Szkołę Wota Sp.J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z zapisami regulaminu wybrano Automobilklub Polski.

06.08.2012 
Zamieszczono zapytania ofertowe dot. przeprowadzenia zajęć: Jazda na torze w warunkach specjalnych oraz wynajmu samochodu ciężarowego (zapytanie-ofertowe-120806.zip)

06.08.2012 
W dniu dzisiejszym rusza III grupa z kategorii C.

30.07.2012 
Dzisiaj ruszył kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C dla kursantów z grupy I.

25.06.2012 
W dniu dzisiejszym rusza II grupa z kategorii C, w której bierze udział 16 mężczyzn.
Kursanci z grupy I z kategorii C kończą zajęcia praktyczne, co oznacza, że wkrótce będą zdawać egzamin państwowy. Trzymamy kciuki!!!!

09.05.2012 
W dniu dzisiejszym rusza I grupa z kategorii C, w której bierze udział 16 mężczyzn.

07.05.2012 
W dniu dzisiejszym dokonano oceny i wyboru w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zapewnienia wyżywienia dla kursantów w ramach projektu „Zawodowy kierowca – podstawą branży logistycznej” realizowanego przez Auto Szkołę Wota Sp.J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z zapisami regulaminu wybrano Restaurację Faktoria.

07.05.2012 
W dniu dzisiejszym dokonano oceny i wyboru w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawa 18 144 litrów paliwa ON w okresie maj 2012 rok – październik 2013 rok w ramach projektu „Zawodowy kierowca – podstawą branży logistycznej” realizowanego przez Auto Szkołę Wota Sp.J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z zapisami regulaminu wybrano LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

19.04.2012 
W zakładce Zapytania ofertowe umieszczono dokumenty dot. zakupu paliwa oraz zapewnienia wyżywienia dla kursantów.