Informacje o projekcie

Projekt „ZAWODOWY KIEROWCA – podstawą branży logistycznej" realizowany jest przez Auto Szkołę WOTA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby pobrać Regulamin projektu (format Microsoft Word) kliknij TUTAJ

Celem Projektu jest wzrost potencjału osobowego przedsiębiorstw z branży logistycznej z Łodzi i woj. łódzkiego poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji kierowcy samochodu ciężarowego i kierowcy autobusu 96 pracownikom tych przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe to:

 1. Ukończenie kursu i podejście do egzaminu na prawo jazdy kat. C, C+E, Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej przez 3 kobiety i 77 mężczyzn oraz zdanie egzaminu przez 90% osób.
 2. Ukończenie kursu i podejście do egzaminu na prawo jazdy kat. D, Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej przez 1 kobietę i 15 mężczyzn oraz zdanie egzaminu przez 15 osób.
 3. Wzrost dostępu do szkoleń 18 przedsiębiorstw z branży logistycznej.

Termin realizacji Projektu: 01.03.2012 – 31.10.2013r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące kursy:

 1. Kurs prawo jazdy kat. C 
 2. Kurs prawo jazdy kat. C+E 
 3. Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona w ramach kat. C 
 4. Kurs prawo jazdy kat. D 
 5. Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona w ramach kat. D 

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów pozwolą na uzyskanie uprawnień:

 • kierowcy samochodu ciężarowego (kurs kat. C, C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona)
 • kierowcy autobusu (kurs kat. D, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona) 

Kursy odbywać się będą w Łodzi i prowadzone będą przez Auto Szkołę WOTA. 

Zapewniamy:

 • kurs, 
 • badania lekarskie, 
 • badania psychotechniczne,
 • doświadczonych trenerów i instruktorów,
 • materiały szkoleniowe,
 • notatnik i długopis,
 • posiłek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin (jednorazowo)

Udział w projekcie jest bezpłatny.